Strategi

Kontanthåndtering i samfundet
Loomis stræber efter at øge effektiviteten af cash flowet i samfundet og tilbyder innovative, sikre end-to-end logistikløsninger af kontanthåndtering for detailhandelen, banker og det øvrige erhvervsliv. Vi ønsker at være den globale leder inden for kontanthåndtering ved at levere services af exceptionel kvalitet.

Risikostyring
Risikostyring i forhold til vore medarbejdere og kunder er centralt for vores forretning, og bevidstheden omkring sikkerhed gennemsyrer organisationen i Loomis. Vi tager kalkulerede risici og reagerer hurtigt for at undgå tab samtidig med, at vi minimerer de risici, vi har valgt at acceptere.

En global virksomhed med lokal tilknytning
Loomis’ internationale tilstedeværelse er en vigtig succesfaktor, idet vore internationale erfaringer kan anvendes på lokalt plan. Vi er derfor en virksomhed med globale fordele samtidig med, at vi har en lokal tilknytning og påtager os et ansvar i lokalsamfundet.

Ledende markedsposition
Stordriftsfordele er en vigtig konkurrencemæssig parameter, og derfor er Loomis’ strategi at blive en af de to største spillere i hvert af vore geografiske markeder. Derfor er det nødvendigt at konsolidere vore eksisterende forretninger og sikre vækst gennem rentabilitet. Vi vil øge væksten gennem organisk vækst ved at målrette indsatsen mod nye kundesegmenter og udvikle nye services. Samtidig vil vi opkøbe for at styrke vort produktmiks eller markedsdækning, eller for at sikre en ledende position i et nyt geografisk marked.

Kontakt

Loomis Danmark A/S

Litauen Alle 1
2630 Taastrup

Tel: +45 7026 4242 
Kundeservice tel: +45 3017 0200

 

Tidligere BKS


Kundeservice mail: kundeservice@dk.loomis.com